Wykaz ważniejszych urzędów i instytucji w m. Tarnów

Opracowano na podstawie wskazanych stron internetowych

 

Urzędy centralne:

Urząd Miasta Tarnowa

ul. Mickiewicza 2, 33-100 Tarnów

tel.: 14 688 24 00

www.tarnow.pl

  

Urząd Gminy Tarnów

ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów

tel.: 14 688 01 01

www.gmina.tarnow.pl

 

Starostwo Powiatowe w Tarnowie

ul. Narutowicza 38, 33-100 Tarnów

tel.: 14 688 33 00

www.powiat.tarnow.pl

 

Małopolski Urząd Wojewódzki
Placówka zamiejscowa w Tarnowie

al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów

tel.: 14 69 63 102

www.malopolska.uw.gov.pl

 

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Agenda w Tarnowie

al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów

tel. 14 621 67 25
www.malopolskie.pl

 

Bezpieczeństwo i porządek publiczny:

 

Komenda Miejska Policji w Tarnowie

ul. Traugutta 4, 33-101 Tarnów

tel.: 14 628 12 22

www.tarnow.policja.gov.pl

 

Komisariat Policji Tarnów – Centrum

ul. Narutowicza 6, 33-100 Tarnów

tel.: 997, 112,  14 628 21 22

 

Komisariat Policji Tarnów – Zachód

ul. Ks. Indyka 2, 33-101 Tarnów

tel.: 997, 112, 14 628 17 22

 

Karpacki Oddział Straży Granicznej
Placówka Straży Granicznej w Tarnowie

ul. Narutowicza 6 (w budynku komisariatu Policji Tarnów-Centrum), 33-100 Tarnów

tel. 14 662 00 20

www.karpacki.strazgraniczna.pl

 

 

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

ul. Klikowska 39, 33-100 Tarnów

tel.: 14 631 70 04

www.straz.tarnow.pl

 

Państwowa Straż Pożarna, Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza nr 1

ul. Klikowska 39, 33-100 Tarnów

tel.: 998, 112, 14 631 70 00

Państwowa Straż Pożarna, Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza nr 2

ul. Błonie 2A, 33-100 Tarnów

tel.: 998, 112, 14 6317118

 

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie. Oddział terenowy

al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów

tel.: 14 696 31 35

www.krakow.witd.gov.pl

 

 Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie

al. Matki Boskiej Fatimskiej 2, 33-100 Tarnów

tel.: 999, 112, 14 621 77 91

www.pspr.idl.pl

 

Jednostka Ratownictwa Chemicznego

ul. E. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów

tel. alarmowy:  14 637 26 66

www.jrch.grupaazoty.com

 

Straż Miejska

ul. Nadbrzeżna Dolna 7, 33-100 Tarnów

tel.: 14 621 14 25

www.strazmiejska.tarnow.pl

 

Tarnowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 

Rynek 17/1, 33-100 Tarnów

tel.: 14 688 80 27

www.wopr.tarnow.pl

 

Urząd Dozoru Technicznego w Tarnowie

ul. Czerwonych Klonów 6, 33-100 Tarnów

tel.: 14 633 13 00

www.udt.gov.pl

 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Tarnowa 

ul. Bernardyńska 24, 33-100 Tarnów

tel.: 14 27 46 83

https://www.bip.gov.pl/subjects/26469,Powiatowy+Inspektorat+Nadzoru+Budowlanego+Miasta+Tarnowa.html

 

 

Urzędy pracy:

 

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie

pl. gen. J.Bema 3, 33-100 Tarnów

tel.: 14 688 23 00


<