Gmina Wierzchosławice ogłasza dodatkową rekrutację do projektu pn. „Publiczny Żłobek w Bogumiłowicach” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.5 „Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym”.

Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane będą w Publicznym Żłobku w Bogumiłowicach, 33-121 Bogumiłowice 275 od 3.03. 20120 roku do momentu pozyskania brakującej liczby zgłoszeń.