Z uwagi na ciągle rosnące ryzyko zakażenia się koronawirusem tarnowscy policjanci wspierają służby sanitarne w walce z rozprzestrzenianiem się tego groźnego patogenu. Policjantom pomagają żołnierze 6 Brygady Powietrzno-Desantowej z Krakowa. Przypominamy, że powiadomienie (niezależnie od sposobu, np. telefoniczne) o objęciu kwarantanną jest wiążące prawnie.


Mundurowi przynajmniej raz na dobę sprawdzają, czy osoby wskazane przez inspektora sanitarnego stosują się do zasad kwarantanny i pozostają w miejscu odizolowania. Obecnie na terenie garnizonu tarnowskiego jest ponad 1200 osób objętych kwarantanną. To jest ponad 950 adresów codzienne do skontrolowania. Aktualnie w sprawdzeniu pomagają nam żołnierze 6 Brygady Powietrzno-Desantowej z Krakowa.


Oddelegowanych aktualnie jest 10 wojskowych, którzy obecnie stacjonują w Tarnowie i codziennie przeprowadzają kontrolę nałożonego obowiązku izolacji. Przypominamy, że osoby sprawdzające poprawność warunków kwarantanny są zawsze umundurowane, a kontrole odbywają się pośrednio poprzez połączenie telefoniczne.


W trakcie kontroli mundurowi pytają o stan zdrowia oraz ewentualne potrzeby osób objętych kwarantanną. Informacje te niezwłocznie są przesyłane do właściwych służb. Zdarza się, że do policjantów są kierowane prośby o dostarczenie artykułów spożywczych, środków czystości, środków do dezynfekcji, opału czy prośby o podanie numeru telefonu do instytucji pomocowej. W takich przypadkach mundurowi przekazują uzyskane informacje do miejskich/powiatowych ośrodków pomocy społecznej lub powiatowych centrów zarządzania kryzysowego, których zadaniem jest udzielenie takiej pomocy.


Apelujemy o rozsądek. Jeśli jesteśmy objęci kwarantanną, to mamy obowiązek być w miejscu kwarantanny. Za opuszczenie miejsca kwarantanny grozi bardzo wysoka grzywna.


Ponawiamy apel do wszystkich, wobec których zastosowano lub zalecono kwarantannę, o stosowanie się do poleceń służb sanitarnych oraz instytucji państwowych. Osoby takie powinny, nawet nie z przymusu prawnego, ale społecznego obowiązku dbania o innych współobywateli, poddać się rygorom izolacji.


Osoby objęte kwarantanną mają możliwość uruchomienia na swoich telefonach komórkowych „domowej kwarantanny”, gdzie będzie możliwość wykonania sprawdzeń zdalnie. Zachęcamy do pobrania takiej aplikacji https://www.gov.pl/web/koronawirus/kwarantanna-domowa

Więcej informacji na https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/ lub pod specjalnie uruchomionym numerem telefonu infolinii NFZ 800-190-590