Dotychczas obowiązujące przepisy w zakresie ochrony i kształtowania środowiska nie są w dostatecznym stopniu realizowane w gminach województwa małopolskiego. W związku z tym powstał projekt – ekoMałopolska. Jego zadaniem jest podjęcie ambitnych i zdecydowanych działań w celu poprawy jakości środowiska w naszym województwie m.in. poprzez wzmocnienie działań programowych, edukacyjnych oraz popularyzowanie proekologicznych praktyk.


W ramach projektu ekoMałopolska wdrażane są kompleksowe działania dla wszystkich komponentów środowiska. Jednym z takich działań są Ekointerwencje. Dzięki Ekointerwencji każdy mieszkaniec może zgłosić przypadki spalania odpadów, sprzedaży węgla złej jakości oraz użytkowania instalacji i paliw niezgodnych z uchwałą antysmogową.

W 2019 r. została uruchomiona aplikacja mobilna ułatwiająca Ekointerwencje. Zgłoszenie możemy również złożyć za pomocą ogólnodostępnego formularza:


https://powietrze.malopolska.pl/ekointerwencja


Wiadomość jest automatycznie przekazywana do właściwej instytucji, która podejmuje interwencję.

Szczegółowy program projektu EkoMałopolska jest dostępny pod linkiem:

https://www.malopolska.pl/ekomalopolska/projekt-ekomalopolska

Dbajmy razem o nasze wspólne dobro.